Styrelse vald vid årsmötet 2017

ORDFÖRANDE
Christina Andersson
Mobil: 0705 19 23 60
E-post
Vald till 2017/2018

LEDAMOT
Ingrid Jönsson
Mobil: 
Vald till: 2016/2017

 

LEDAMOT
Ing-Marie Delén Zander
Mobil: 
Vald till: 2017/2018

SUPPLEANT
Göran Johansson
Mobil: 0707 63 18 74

Revisorer:
Tomas Finnhult, revisor: Mobil: 0768 52 54 19. Vald till 2017/2018.
Bernt Ivarsson, revisorsuppleant. Vald till 2016/2017.


Valberedning:
Arne K. Holtz. Mobil: 0708 22 01 42