En ordförandes funderingar...

2009-05-01-2010-04-30

Ett år i solens tecken

Att arbeta i föreningssammanhang kan ibland vara både solsken eller molnigt väder, vinden kan blåsa åt alla håll eller så kan det vara vindstilla, ingenting händer. Detta verksamhetsår har varit mest solsken. Vi har lyckats med våra förutsättningar och verkligen fått respons från våra medlemmar genom att slå rekord i deltagande vid våra olika aktiviteter. Men man skall aldrig vara nöjd, det kan bli bättre och det är det vi jobbar på och för.

/Ulla Granelli