Våra informationstavlor

Villaägareföreningen har 11 stycken informationstavlor, utplacerade i Beddingestrand med omnejd. Tavlorna vid Strandköp och Matöppet är dubbelt så stora som de övriga.

Anslagstavlorna är till för allas trevnad. Vi ber Er därför att hjälpas åt genom att följa följande regler. Informationsytan är uppdelad i två zoner. Beddingestrands
Villaägareförening förfogar över den vänstra delen och  ni medlemmar den högra.

Regler
► Anslag som inte visar ett tydligt datum för närinformtionen är passé, skall märkas med uppsättningsdatum.
► Ta själv ner dina inaktuella anslag.
► Företagsreklam eller motsvarande av mer permanent karaktär är inte tillåtet. (Vi rekommenderar istället annonsering i BVÄF:s Medlemsblad).
► Anslag får ej innehålla inslag av pornografi, våld eller hets mot folkgrupp.
► Anslag får ej strida mot lag, förordning eller myndighetsanvisning.
► Använd minsta möjliga antal häftklamrar för att underlätta borttagandet.

Information och anslag som strider mot dessa regler kommer att tas bort.


Informationstavlorna finns på följande platser:
► Kungsljuset
► Drivvedsvägen/Bärnstensvägen
► Strandköp
► Vitgransvägen/Idegransvägen
► Sjövägen
► Domänvägen
► Mossrosvägen
► Murgrönevägen
► Matöppet
► Cedervägen/Blågransvägen
► Furuvägen

/STYRELSEN