Årsberättelse 2007

2006-05-01-2007-04-30

Årets 1:a succé
Midsommarfirandet som bara växer och växer. Det verkar som våra medlemmar och icke medlemmar har gjort detta till en ny tradition. Den medhavda kaffekorgen blir mer och mer avancerad, sju sorters kakor och stora tårtor med jordgubbar. Detta känns extra stimulerande för oss som arrangör.

Årets 2:a succé
Årsmötet 5/7, som hölls på Beddinge Golfklubbs restaurang. Deltagarantalet var överväldigande. Succén får tillskrivas gästande Jesper Aspegren som kåserade och även gav oss möjligheten att anskaffa hans signerade bok om Medelhavets delikatesser. Föreläsningen uppskattades verkligen av mötesdeltagarna

Årets flopp
Maskeradfesten 22/7, som hölls på Granhyddan blev kanske inte den succé vi hade förväntat oss med tanke på enkäten som gjordes vid föregående årsfest. Endast 65 deltagare varav 10 i maskeraddräkt. Bland kvällens gäster syntes Elvis Presley, Tina Turner med flera.

Årets 3:e succé
Bangolfen den 6/8, på Granhyddans Camping har blivit en trevlig familjetillställning och Sommargympan och Qigongen uppskattas av deltagarna

Styrelsen
Har hållit sex styrelsemöten under året som gått. Föreningen hade vid periodens slut drygt 800 medlemmar varav cirka 400 med vintertillsyn.

Villaföreningen
Har fått in skrivelser från medlemmar i samband med det planerade "Seniorboendet" vid Restaurang Pärlan. Villaföreningen kan inte ta ställning i detta ärende då vi har medlemmar som är både för och emot. Engagemanget får drivas av varje enskild fastighetsägare.

Tack
Först vill jag rikta ett stort TACK till vår avgående ordförande Hans Nertlinge för hans engagemang för föreningen, även ett stort TACK till Ulla Jönsson, som under många år lagt ner ett stort arbete både i och för föreningen, som styrelsemedlem, funktionär vid olika arrangemang, fixare och inte minst som tillsynsman. Tack också till övriga i styrelsen samt alla som stöder föreningens arbete.
 
Ulla Granelli Harnetorp
ORDFÖRANDE