Hjärtsäkra Beddingestrand

 Tiden till behandling med  hjärtstartare i form av en  strömstöt, så kallad defibrillering, är den viktigaste faktorn för  överlevnad och överlevnads chanserna minskar med 10%  för varje minut utan behandling.” 

Vet du vad du ska göra om en anhörig, kollega eller vän plötsligt faller ihop, till synes livlös? Kan du utföra hjärt- och lungräddning? Finns det en hjärtstartare i din närhet och vet du i så fall hur du den fungerar? 

I Sverige drabbas 10 000 personer av hjärtstopp varje år. Cirka 27 personer drabbas varje dag. Endast en av tio överlever. 

  ► En människa som drabbas av ett plötsligt hjärtstopp förlorar snabbt medvetandet och slutar att andas. Hjärtat drabbas av ett elektriskt kaos, som medför att pumpförmågan upphör och att blodtillförseln till kroppen därmed avstannar. Det säger Carina Kiejstut, utbildningsansvarig och huvud- instruktör på Svensk Livräddning. Ett företag som har specialiserat sig på att sälja produkter och utbildningar med syfte att rädda liv. Carina Kiejstut är en av pionjärerna inom arbetet med hjärt-lungräddning och har arbetat med dessa frågor sedan mitten av 1990-talet, bla på de fyra stora sjukhusen i Stockholmsområdet.
  ► Tiden till behandling med hjärtstartare i form av en strömstöt, så kallad defibrillering, är den viktigaste faktorn för överlevnad och överlevnadschanserna minskar med 10 procent för varje minut utan behandling, fortsätter Carina Kiejstut.
  ► Om en person i din närhet drabbas av ett plötsligt hjärtstopp är det naturligtvis viktigt att någon ringer och larmar till 112. Men det tar alltid tid för en ambulans att komma på plats. Exakt hur lång tid det tar varierar naturligtvis beroende på var i Sverige man befinner sig. Medeltiden för en ambulans att ta sig fram till en patient i Sverige är elva minuter. Inom tätorterna Trelleborg och Ystad är framkörningstiden också 11 minuter, men till platser utanför tätorterna fördröjs framkörningen med ytterligare, dyrbara minuter. Exempelvis inom Kävlinge och Skurup är insatstiden  19-20 minuter. Eftersom varje sekund är dyrbar vid ett plötsligt hjärtstopp, så kommer ambulansen oftast fram alldeles för sent för att kunna rädda den drabbade till livet. För om ingen behandling ges inom några minuter leder ett hjärtstopp ofta till döden. 
  ► Undersökningar visar att i de fall som en hjärtstartare används inom de första minuterna från inträffat hjärtstopp, kan så många som mellan 50 och 70 procent överleva. Organisationen Svenska rådet för hjärt-lungräddning, uppmanar därför till en ökad spridning av hjärtstartare på arbetsplatser och i samhället i övrigt.

 

  ► Genom att placera en hjärtstartare på en lämplig plats samt även se till så att så många som möjligt utbildas i första hjälpen och i hjärt-lungräddning med hjärtstartare, så kan fler liv räddas. 

Hur jobbar ni på Svensk Livräddning när ni hjälper exempelvis en förening med att hjärtsäkra sin omgivning?
– Vi brukar börja med att göra ett besök på föreningen för att berätta om hjärtstartare och om våra utbildningar. Därefter lägger vi upp en utbildningsplan och ser till så att medlemmarna och de som önskar får kunskaper i första hjälpen, hjärt-lungräddning och hjärtstartare, säger Carina Kiejstut. Vi hjälper även till att skapa rutiner på föreningarna att de kan bli en så kallad ”Hjärtsäker boendeförening”. De föreningar som genomför detta erhåller ett intyg som utvisar att de har gedigna kunskaper på området.

Hur ser ert utbildningsprogram ut?
Det vi i första hand vill rekommendera de boende här i Beddingestrand är en utbildning i så kallad vuxen-HLR med hjärtstartare. Målsättningen är att alla deltagare skall kunna tekniken för HLR och vara motiverade att starta HLR. Den praktiska träningen av HLR-tekniken sker med registrering på utbildningsdockor. Grundkursen omfattar cirka 2,5 timmar per grupp och hålls enligt Svenska HLR-rådets program för Hjärt-lungräddning. Utbildningen genomförs på utbildningsdockor och kompetenskort erhålls efter genomgången kurs. Starkt fokus hålls på god HLR-kvalitet genom hela utbildningen!

Utbildningen omfattar tre block:
Kursinnehåll, vuxen HLR:
► Kedjan som räddar liv
► Kontroll av medvetande och andning
► Larm 112 och internt larm
► Lägga en person i stabilt sidoläge
► Utföra HLR vid hjärtstopp 

Kursinnehåll, HLR med hjärtstartare 
► Utföra medvetande kontroll
► Utföra andningskontroll
► Larma 112
► Bestämma sig för att använda hjärtstartaren
► Starta och ansluta hjärtstartaren
► Följa enkla instruktioner från hjärtstartaren
► Utföra HLR

Kursinnehåll, luftvägsstopp
► Bedöma skillnaden mellan effektiv hosta/milt luftvägshinder och ineffektiv hosta/allvarligt  luftvägshinder
► Utföra ryggslag och buktryck på stående person eller sittande person med ineffektiv hosta/allvarligt 
luftvägshinder
► Utföra HLR på liggande och eller medvetslös person med luftvägsstopp

I utbildningen ingår en genomgång av nödvändiga åtgärder vid händelse av drunkningstillbud.

Har ni även andra utbildningar?
Ja, vi kan tillhandahålla kurser i exempelvis barn-HLR, Första Hjälpen, repetitionsutbildningar, livräddning i vatten mm, kort sagt det mesta som handlar om att kunna rädda liv!

Utbildningar 2015
Vi kommer att hålla utbildningar i Beddingestrand enligt följande:
Må 13/6 kl. 10:00–12:30 eller 14:00–16:30
Ti 14/7 kl. 10:00–12:30 eller 14:00–16:30
On 15/7 kl. 10:00–12:30 eller 14:00–16:30
To 16/7 kl. 10:00–12:30 eller 14:00–16:30
Fre 17/7 kl. 10:00–12:30 eller 14:00–16:30
Plats: Pärlan eller Garnhuset. 
Deltagare: Maximalt 10 deltagare per tillfälle.
Kostnad: 400 kronor per deltagare. Priset är rabatterat för boende och gästande i Beddingestrand.
Anmälan: Via e-post till carina@svenskliv.se
Övrigt: Efter godkänd utbildning erhåller varje deltagare ett kompetenskort.

/Carina Kiejstut, Svensk Livräddning