Strand och Hav

De viktigaste tillgångarna i Beddingestrand och Skateholm

Att stranden fortsätter att vara öppen, lång och bred tar vi för givet. Liksom att vi ska gå på mjuk sand och bada i rent, klart vatten. Tyvärr är detta inte helt självklart idag. Det är något man måste jobba för. Det gör Beddinge Strandskyddsförening.  Vi tar kontakter och initiativ till förbättringar. Vi arbetar aktivt för att kommunen skall prioritera dessa områden. Vi vill påverka kommunen att öppet kommunicera vilka förhållanden  som råder och vilka åtgärder de vidtar. Vi vill samarbeta med de boende i området.

Bli medlem, 100 kronor per år och person
Stöd oss som sponsor, valfritt belopp

Bankgiro 632-8751


Information och frågor:
Per-Anders Bengtsson, tel. 0707 40 66 51 •  Claes Westlin, tel: 0705 50 05 55
Mail: beddinge1@gmail.com
Gilla oss på Facebook: Beddinge Strandskydd