Regler för hundar och hästar

För att alla skall trivas inom vårt område finns regler som vi måste 
följa angående hundar och hästar. För dessa gäller bland annat:


Hundar
► Hundar får inte vistas på lekplatser och idrottsplatser.
► Hundar får inte vistas på allmänna badstränder under tiden 1 maj–31 augusti mellan klockan 08:00–20:00.
► Tikar skall hållas kopplade under löptiden (gäller ej inhägnade områden).
► När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer (gäller ej ID-märkta hundar).
► Inom Beddingestrand/Skateholmsområdet skall hundens ägare eller vårdare plocka upp fast orenlighet som hunden lämnar efter sig.


Hästar
Det är förbjudet att under tiden 1 maj–31 augusti mellan klockan 08:00–20:00 rida eller medföra häst inom allmänna badstränder.

Fullständiga regler för hundar och hästar för Trelleborgs kommun
samt kartbilagor som visar allmänna badplatser och områden med upplockningstvång finns i ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TRELLEBORGS KOMMUN, www.trelleborg.se.

Här finns en karta över Hundlatriner i Beddingestrandsområdet:

Klicka på bilden. Öppnas i nytt fönster