Regler för hundar och hästar

För att alla skall trivas inom vårt område finns regler som vi måste följa angående hundar och hästar. För dessa gäller bland annat:

Hundar
Hundar får inte vistas på lekplatser och idrottsplatser. Hundar får inte vistas på allmänna badstränder under tiden 1 maj–31 augusti mellan klockan 08:00–20:00. Hundar skall hållas kopplade inom campingplatser. Tikar skall hållas kopplade under löptiden (gäller ej inhägnade områden). När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer (gäller ej ID-märkta hundar).

Hästar
Det är förbjudet att under tiden 1 maj–31 augusti mellan klockan 08:00–20:00 rida eller medföra häst inom allmänna badstränder. Fullständiga regler för hundar och hästar för Trelleborgs kommun samt kartbilagor som visar allmänna badplatser finns i ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TRELLEBORGS KOMMUN. Finns på Trelleborgs kommuns hemsida www.trelleborg.se