Holken

Holken är gjord för att kunna rensas. Istället för vinkel som låser holken så kan man stänga framsidan och från gavelns främre del borra snett ner och in i fronstyckes sida. Är hålet tillräckligt djupt och sedan placera en 60–70 mm lång spik i hålet, så har man ett enkelt lås.

Text & foto:
Jan-Åke Hillarp