En kassörs tillbakablick

Enligt tillgängliga uppgifter, bildades den första föreningen 1948 under namnet Jordbergaskogens Villaägareförening. I medlemsförteckningen var det viktigt att titel/yrke fanns angivet. Medlemsavgiften år 1950 var kr 10, vilket motsvarar i dagens penningvärde kr 171, och antalet medlemmar var 35. Den största utgiften var renhållningsavgifter.
     ► 30 år senare 1980 stod det att läsa i Vår & Sommarinformationen: "Var god kontrollera plåtavtryckets riktighet och meddela eventuella ändringar". Kassören hade en plåtbricka för varje medlem, där namn adress var instansat. Dessa placerades i en cicograf, från vilken man stansade av uppgifterna på inbetalningskorten och kuverten för utskick.
     ► Ytterligare 30 år senare är vi tillbaka 60 år i tiden. Då, 1950, hade kassören en svart anteckningsbok, där bokföringen registrerades, medlemsförteckningen gjordes och revisionsberättelsen fanns. Nu, 2010, har vi också en bärbar anteckningsbok men vi kallar den för Lap Top, den är också svart, däri finns bokföringen, medlemsregistret samt revisionsberättelsen. Då kan fantasin spela om vi förflyttar oss 30 år framåt i tiden, vi har kanske som 1980 varje medlem en plåtbricka, men vi kallar det för datachips, vilket är inmonterat i medlemmens dator så för vi över uppgifterna därifrån.

 –Som sagt tiden går igen , allt blir som förr.

Claes-Göran Altengård
KASSÖR