• HEM

Ändring på hemsidan!

Nu har vi gjort ett par små ändringar på vår hemsida. "DET HÄNDER I BEDDINGESTRAND 2016" har bytat namn till bara: "DET HÄNDER 2016". Detta för att få plats med en ny flik som vi kallar för "FILMER". En film är inlagd.
STYRELSEN