• HEM

60-års jubileumet inställt

På grund av för litet intresse och får få anmälningar till vårt 60-års jubileum tvingas vi tyvärr att ställa in firandet. Tråkigt men sant!
/Styrelsen