Västermarkens Andelsbadbrygga, beddingestrand

Bryggan, som ligger nedanför Krypvensvägen, bildades, med nuvarande föreningsnamn, formellt sommaren 1972 men har funnits på ungefär samma plats sedan slutet av 50-talet.
     ► På sträckan mellan före detta Restaurang Pärlan och Vipphögs- vägen har det under årens lopp funnits minst fyra olika bryggor. En av bryggorna ägdes av skådespelaren/regissören Hasse Ekman och hans hustru Tutta Rolf vilka bodde vid Sjövägen mellan Käringtandsvägen och Krypvensvägen under åren 1952 till1972.
     ► Vid det första mötet 1972-07-26 fastställdes årsavgiften till 10:– och inträdesavgiften till 40:–. De som hjälpte till vid uppsättning och nedtagning av bryggan fick 10:–/tim och blev bjudna på kaffe. Kassan vid starten uppgick till 1258:22 kr. Pengar som kom från två tidigare föreningar vilka slogs ihop och bildade den nya föreningen.
     ► Föreningen har idag cirka 165 fastigheter som medlemmar. Detta innebär att uppskattningsvis omkring 500 personer utnyttjar bryggan regelbundet varje sommar. Det tyder på att bryggan är populär och fyller ett stort behov. För några år sedan utvidgades bryggområdet med en egen sol- och leksandstrand. Tyvärr tog havet hand om sanden under en av höststormarna samma år. Naturens krafter rår man inte på.
Varje sommar ordnar föreningen grillfest under två fredagskvällar. Fester som brukar vara mycket välbesökta och ett tillfälle för medlemmarna att träffas under lättsamma förhållanden. Hoppas vi ses någon kväll!
     ► Föreningens årsmöte äger rum under juli månad vid bryggan och uppgifter om tider för grillfester samt årsmötet kommer att anslås på föreningens anslagstavla vid bryggan.
Välkomna till bryggan i sommar, både 
nya och gamla medlemmar!

Torbjörn Lanker,
KASSÖR
torbjorn@lanker.se