I Beddingestrand på Gulrosvägen nedanför Strandköp finns en av landets äldsta tennisbanor. Den första banan anlades 1916 efter att bröderna Sture och Agdur Kullenberg varit på OS i Stockholm 1912 och där blivit intresserade av tennis. I mitten av 1930-talet blev ytterligare 2 banor färdigställda och klubbhus, omklädnings- och vaktmästarhus byggdes. Dessa byggnader finns kvar och används fortfarande. På senare år ägs banorna av Trelleborgs kommun och drivs av Beddingestrands Tennisklubb.

Spelsäsongen 2015 startar i maj, så snart banorna är klara. Tennisklubben erbjuder tennisspel med huvudsaklig inriktning på barn- och motionstennis. De anrika Beddingespelen anordnas denna sommar för 78:a gången. Klasser från pojk- och flicksingel 10 till herrsingel A, dubbelspel och generationspel. Beddingespelen startar
på midsommardag och pågår till näst följande söndag.

På måndagen efter Beddingespelen den 29:e juni börjar den populära tennisskolan. Tennisklubben samarbetar sedan några år med Fair Play TK om tennisskolan. Fair Play TK är Sveriges största tennisklubb och detta borgar för att vi får bra kvalitet på träningen med välutbildade tränare. Tennisskolan pågår i 6 veckor. Skolan pågår måndag till fredag och kan spelas i en eller flera veckor. Grupper för barn från ca 4 års ålder och uppåt erbjuds. Intresset från vuxna motionärer har blivit allt större, varför vuxna också är mycket välkomna.

Varje tisdag och torsdag erbjuds motionstennis 18:00-20:00 för vuxna. Spelet är öppet
för alla seniormedlemmar.

Blixtturneringarna är tradition på Beddinge tennisbanor. Vi arrangerar både vuxen- och barnblixt. Spelformen ger möjlighet för spelar på olika nivåer att spela och tävla under familjära former.

Huvuddelen av verksamheten är uppbyggd på ideell basis. Alla former av bidrag till verksamheten: Arbetsinsatser, ekonomiska bidrag eller priser till tävlingar välkomnas.

Fakta

Medlemsavgiften för år 2015 är:
Junior: 150:–, Senior: 200:–, Familj: 350:– (Gäller för 2 vuxna & hemmavarande barn)

Medlemsavgiften betalas in via vårt bokningssystem på vår hemsida
Som medlem spelar du för 70:–/timme (Icke medlem 100:–/timme)

Du har som medlem också möjlighet att delta i:
Klubbmästerskap • Blixt dubbel • Tennisskola • Motionsspel • Övriga aktiviteter

All information om bokningar finns på: www.beddingetk.se
Följ oss gärna på Facebook.

Styrelsen
Beddingestrands Tennisklubb