Beddinge Strandskyddsförening

Vem är de, och vad gör de?
Den lilla orten Beddingestrand har många föreningar; för dem som spelar tennis, fotboll, golf och minigolf samt för villaägare och bryggbadare, för vägfrågor och strandskydd! Vi har också ett aktivt byalag. För att samordna övergripande frågor finns dessutom ett föreningsråd.

Detta är vi
Beddinge Strandskyddsförening bildades 2011 på initiativ av en grupp bestående av både året runt- och säsongsboende. Bakgrunden var den stranderosion som under ett antal åt blivit mer och mer påtaglig men som Trelleborgs kommun inte tycktes ta på allvar. 

Detta gör vi, vi har två huvudsyften
Samla fakta om erosion, bevaka, informera, påverka beslutsfattare och inspirera dessa till handling.

Bevaka kvaliteten på badvattnet 
Tyvärr är badvattnet i Beddingestrand inte alltid tjänligt, vilket såväl boende som besökare har rätt att kräva. Föreningen mäter regelbundet under säsongen bakteriehalten i vattnet och rapporterar till kommunen. Kommunen gör egna mätningar som inte alltid stämmer överens med verkligheten i Beddingestrand. Mätningar vid olika vindriktningar har gjort klart att reningsverket i Smygehamn kan vara en osäker faktor.

Bli medlem, 100 kronor per år. Bankgiro 632-8751

Du når oss på: beddinge1@gmail.com
Följ oss på Facebook: Beddinge Strandskydd
Besök vår hemsida: www.beddingestrandskydd.se